31.08.2015

Bán hàng trực quan (Visual Merchandising) là gì ?

Bày trí trong bán hàng là hoạt động thúc đẩy việc ra bán hàng hoá thông qua nghệ thuật xếp đặt các sản phẩm trong cửa hàng. Đây là kỹ thuật bán hàng mà trong đó sử dụng một cách hiệu quả việc thiết kế không gian  thông qua các thông điệp bằng hình ảnh, ánh sáng, màu sắc, âm nhạc và hương thơm để kích thích cảm xúc và tình cảm của khách hàng và cuối cùng vận dụng hiệu quả thói quen, hành vi mua hàng của họ trong việc bày trí.

“Bày trí bán hàng” (Visual Merchandising)  không phải là “Cửa sổ trưng bày” (Windows Display)

Cửa sổ trưng bày chỉ là một trong những yếu tố quan trọng của bày trí bán hàng và hai định nghĩa này không hề tương đương hay được gán ghép với nhau bao giờ. Nếu so sánh chúng với các thuật ngữ trên mạng, cửa sổ trưng bày  chỉ là một lĩnh vực con của trưng bày bán hàng.

Sự khác biệt giữa trưng bày bán hàng và bán hàng

Theo định nghĩa, bán hàng (merchandise) là lên kế hoạch và thúc đẩy doanh số bán hàng bằng cách trình giới thiệu một sản phẩm tại một thị trường vào một thời điểm thích hợp, bằng cách thực hiện có tổ chức, quảng cáo khéo léo, sử dụng hình ảnh hấp dẫn…, trong khi trưng bày bán hàng là hoạt động thúc đẩy số lượng hàng hoá bán ra, đặc biệt là chú trọng phần giới thiệu sản phẩm trong những cửa hàng bán lẻ.

Theo định nghĩa chung, bán hàng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm xuất hiện trong các cửa hàng ngay tại thời điểm thích hợp với số lượng chính xác và bán hàng cũng thiết lập giá để tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý hiệu suất trong lịnh vực này, lập kế hoạch chương trình khuyến mãi và hạ giá  lúc cần thiết. Trong khi đó trưng bày bán hàng là sáng tạo trưng bày, sắp xếp hàng hoá trong các cửa hàng và trung tâm thương mại, chịu trách nhiệm về phần nhìn cho các cửa hàng, với mục đích thúc đẩy hàng hoá bán ra để tối đa hóa doanh số bán hàng.

 Bán hàng còn được gọi là lập kế hoạch bán hàng trong khi đó trưng bày bán hàng là nghệ thuật trong việc thực hiện có hiệu quả các ý tưởng thiết kế hiệu quả. Tuy nhiên cả hai đều có cùng một mục tiêu – tăng khối lượng hàng hoá bán ra.

Trong khi bán hàng  được tập trung vào các phương pháp chung, việc thực hành  và hành động được sử dụng để thúc đẩy và duy trì một số loại hoạt động thương mại, thậm chí bao gồm cả việc chăm sóc và đào tạo nhân viên bán hàng mua và bán hàng hoá, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới, phối hợp sản xuất và tiếp thị, quảng cáo và bán hàng hiệu quả, trưng bày bán hàng được tập trung vào việc giới thiệu của hàng hoá trong cửa hàng bán lẻ và trung tâm thương mại. Nó nhấn mạnh vào việc kết hợp chặt chẽ yếu tố thị giác và tất cả các giác quan để thu hút sự chú ý, đánh thức lòng ham muốn được sở hữu sản phẩm và cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời để đạt được doanh số bán hàng nhiều hơn nữa,  góp phần vào mục tiêu chính của bán hàng.

Bán hàng có một ý nghĩa rộng hơn so với trưng bày bàn hàng, trong thực tế trưng bày bán hàng là một kỹ thuật bán hàng có hiệu quả. Nó liên quan đến thiết kế không gian mua sắm qua các thông điệp bằng hình ảnh, ánh sáng, màu sắc, âm nhạc và hương thơm để kích thích các giác quan và cảm xúc của khách hàng và cuối cùng là tác động đến hành vi mua hàng của họ có lợi nhất cho chúng ta.

Bình Luận

Top